• 29.10.2019 - פיתוח וחיזוק בטחונו העצמי של הילד / מיכל דליות
• 26.11.2019 - אדון ביקורת וגברת שיפוטיות / עינבל וילקר
• 7.1.2020 - הורות וקריירה / ד"ר אנאבלה שקד
• 11.2.2020 - לכודים ברשת: רשתות חברתיות, מסכים והתפתחות מינית בצל הפורנו / רן בראון
• 17.3.2020 - חינוך פיננסי לילדים / ד"ר יריב שולם

עלות מנוי לכל הסדרה: 5 מפגשים - 160 ₪
עלות כניסה חד פעמית – 40 ₪

* ההרשמה האינטרנטית למנוי נסגרה ב5.10.19 - החל מתאריך זה רכישת מנויים תתבצע דרך מזכירות המתנ"ס בלבד 09-8991446